Dům dětí a mládeže Šumná

Ilustrace kalendářů pro Konto BARIÉRY

Výstava "Děti malují pro KONTO BARIÉRY" - Dům umění Znojmo, 1.12.2010-10.1.2011

(klikněte na nadpis)

 

Kalendáře Konta BARIÉRY pro rok 2011

 

I pro rok 2011 vydává Konto BARIÉRY Nadace Charty 77 stolní kalendáře,jejichž prodej slouží k získání prostředků na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti.Pro ilustraci kalendářů jsou použity výtvarné práce dětí-účastníků soutěží Domu dětí a mládeže v Šumné,který je vyhlašovatelem celostátního výtvarného projektu Děti malují pro Konto BARIÉRY.Osobní záštitu nad projektem převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr.Michal Hašek. Projekt podporuje společnost FREEPORT INTERNATIONAL OUTLET, obchodní centrum Hatě.
Výstavu souboru prací bude možné shlédnou ve dnech 1. prosince 2010 - 10. ledna 2011 v prostorách Domu umění ve Znojmě.Zájemci zde samozřejmě mohou zakoupit i aktuální kalendáře.

 

 

Ukázky kalendáře:

Velký kalendář - titulní strana

Malý kalendář - titulní strana

Stolní kalendář - titulní stana

 

Návrhy kalendáře pro rok 2012 - titulní strana, ukázka strany kalendáře

 

 

 

 

Výstava "Děti malují pro Konto BARIÉRY" pro návštěvníky z Česka i Rakouska

(klikněte na nadpis)

 

 

Fotografie z výstavy „Děti malují pro Konto BARIÉRY“ v Domě umění ve Znojmě

(klikněte na nadpis)

 

 

Výstava v obchodním centru Freeport (klikněte na nadpis)

 

 

 

Osobní záštita hejtmana Jihomoravského kraje

Nad celostátním projektem Domu Dětí a mládeže Šumná „Děti malují pro Konto BARIÉRY“ převzal osobní záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan Mgr. Michal Hašek.

<<<kopie dopisu>>>

 

 

 

 

Na našich záběrech si můžete prohlédnou titulní strany kalendářů Konta BARIÉRY na rok 2011.I tyto kalendáře jsou ilustrovány výtvarnými pracemi dětí ze soutěží DDM Šumná.

 

Ukázky úvodních stran kalendářů pro rok 2011

        1. Kalendář 321x134 mm, formát pdf, velikost 316 kB

        2. Kalendář 171x145 mm, formát pdf, velikost 302 kB

 

 

Ukázky kalendářů na rok 2010:

        1. Kalendář 321x134 mm, formát pdf, velikost 8Mb

        2. Kalendář 171x145 mm, formát pdf, velikost 6Mb

 

 

Výstava "Děti malují pro KONTO BARIÉRY" - Dům umění Znojmo, 2.10-15.11.2008


 

Výtvarné práce ze soutěží Domu dětí a mládeže Šumná ilustrují kalendář Konta BARIÉRY

Dům dětí a mládeže Šumná uzavřel v uplynulém období smlouvu o spolupráci pro KONTO BARIÉRY "Nadace Charty 77". Podle smlouvy DDM zajistí každoročně ze svých celostátních výtvarných soutěží „Ahoj z prázdnin“, „Vánoční malování“ a „Kniha a já“ výběr výtvarných prací pro ilustraci stolních kalendářů vydávaných k charitativním účelům - tyto kalendáře se prodávají celostátně a výtěžek z prodeje je určen na nákup školních pomůcek
pro zdravotně postižené děti. První kalendář vychází již pro rok 2008, pokud nedojde ke změně smlouvy, pak budeme pokračovat ve spolupráci i v dalších letech, popř. i rozšiřovat.

Kalendáře lze zakoupit v přímém prodeji nebo si je mohou zájemci prohlédnout a následně objednat na http://www.kontobariery.cz/projekty/kalendare .

 

 

Prohlédněte si kalendář: formát pdf, velikost 4,11 Mb

 

 

 

Připravuje se kalendář Konta BARIÉRY na rok 2009

 

Na našem záběru si můžete prohlédnout titulní stranu kalendáře Konta BARIÉRY na rok 2009, který bude také ilustrovánpracemi dětí z výtvarných soutěží našeho DDM. Autorem obrázku na titulní straně je Martin Zabilka ze ZŠ a MŠ Lišov, okr. České Budějovice.

 

Prohlédněte si ukázku kalendáře: formát pdf, velikost 326,94 kB