Aktuality
Informace o DDM
Zřizovatel DDM
Hlavní akce DDM
Další zajímavé akce DDM
Vánoce s DDM
Léto na táborech
Celostátní soutěže
Děti malují pro Konto BARIÉRY
Fotogalerie
Dětský klub
Dámský klub
Kontakt
Návštěvní kniha
Šumná
Šumenská florbalová liga
Škola Do-San Šumná
Archiv souborů
 

 

hlavní stránka    e-mail    mapa

Informace o DDM Šumná

 
 

Dům dětí a mládeže v Šumné byl jako centrum volného času dětí a mládeže ustaven k 1. září 1990.
 

V současné době v něm pracují tři pedagogičtí pracovníci (p. Miloslav Šnajdar - ředitel DDM, p. Dagmar Větříčková - vychovatelka SVČ, p. Zdeňka Šremrová - vychovatelka SVČ) a jeden správní pracovník (p. Jiřina Kochová - školnice).
Ředitel DDM Šumná pan Miloslav Šnajdar je jedním z historicky prvních držitelů Ceny Jihomoravského kraje,kterou obdržel v roce 2004 jako osobnost, jejíž dílo a činnost výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.V roce 2006 převzal pan Šnajdar z rukou ministryně školství,mládeže a tělovýchovy u příležitosti Dne učitelů nejvyšší rezortní vyznamenání Medaili Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy II.stupně za dlouholetou příkladnou práci s dětmi a mládeží.

 

Úkolem DDM je zajistit kvalitní a smysluplné využití volného času a zájmové vzdělávání dětí, mladých lidí i jejich rodičů v celé západní části okresu Znojmo.
 

Se svou nabídkou aktivit v zájmové činnosti pravidelné, nepravidelné, spontánních činností i aktivit v době prázdnin přicházíme za pomoci řady externích i dobrovolných spolupracovníků z řad veřejnosti nejen přímo v Šumné , ale celkem v 9 dalších místech a jejich spád. územích (v Lubnici, Starém Petříně, Vranově nad Dyjí, Štítarech, Pavlicích, Jevišovicích, Citonicích, Blížkovicích a Lesné). V této souvislosti je velmi významná spolupráce s obecními úřady, základními i mateřskými školami v oblasti.
 

Dům dětí organizuje každoročně činnost 50-60 zájmových kroužků a klubů, ve kterých je organizováno zhruba 650 členů. Kromě toho nabízí a připravuje řadu akcí v oblasti zájmové činnosti nepravidelné.

S nabídkou těch nejdůležitějších se můžete seznámit v části "Hlavní akce DDM".

Při své práci se řídíme především myšlenkou, že poskytnout dětem a mladým lidem bohatou a pestrou nabídku aktivit pro volný čas je tou nejlepší a nejpřirozenější prevencí všech negativních jevů včetně nebezpečí drog, kriminality a rasistických jevů.